Colofon

Over de Ark: 'Plezierig nieuwsgierig' is het motto van De Ark Van Jean-Marc, en dat vat het perfect samen. De Ark brengt artikels met een mix van ontspanning en informatie.
Vragen of opmerkingen? Contacteer ons op tom.nuytemans@hotmail.com.
De Ark Van Jean-Marc is een uitgave van IJVMO. Verantwoordelijke uitgever: Tom Nuytemans (Schilde). Hoofdredacteur: Jean-Marc. Redactie: Jean-Marc, Tom Nuytemans, Kevin D. W., Nick V. d. B., Lynn V. H.. Eindredacteur: Tom Nuytemans. Website: Nick V. d. B.
Copyright: niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever.